Mesuryddion Llif Ultrasonic

20+ Mlynedd o Brofiad Gweithgynhyrchu

Mesurydd Llif Sianel Agored

 • UOC Serial Open channel flow meter

  Cyfresol UOC Mesurydd llif sianel agored

  Mae'r gyfres yn fersiwn anghysbell mesurydd llif sianel agored ultrasonic (UOC).Mae'n cynnwys dwy elfen, gwesteiwr wedi'i osod ar wal, sydd ag arddangosfa a bysellbad annatod ar gyfer rhaglennu, a stiliwr, y mae'n rhaid ei osod yn union uwchben yr wyneb i gael ei fonitro.Mae'r gwesteiwr a'r stiliwr yn strwythur plastig atal gollyngiadau.
  Gellir ei gymhwyso'n eang i ddiogelu'r amgylchedd, trin dŵr, dyfrhau, cemegol, a diwydiannau eraill.

 • Partially Filled Pipe & Open Channel Flowmeter DOF6000

  Pibell wedi'i Llenwi'n Rhannol a Mesurydd Llif Sianel Agored DOF6000

  Mae llifmedr cyfres DOF6000 yn cynnwys cyfrifiannell llif a synhwyrydd Ultraflow QSD 6537.

  Defnyddir y Synhwyrydd Ultraflow QSD 6537 i fesur cyflymder dŵr, dyfnder, a dargludedd dŵr sy'n llifo mewn afonydd, nentydd, sianeli agored a phibellau.

  Pan gaiff ei ddefnyddio gyda Chyfrifiannell Lanry DOF6000 cydymaith, gellir cyfrifo cyfradd llif a chyfanswm llif hefyd.

  Gall y cyfrifiannell llif gyfrifo arwynebedd trawsdoriadol pibell wedi'i llenwi'n rhannol, nant sianel agored neu afon, ar gyfer nant neu afon, gyda hyd at 20 pwynt cydlynu yn disgrifio siâp croestoriad yr afon.Mae'n addas ar gyfer ceisiadau amrywiol.

  Egwyddor Doppler Ultrasonicyn y Modd Samplu Cwadrature yn cael ei ddefnyddio imesur cyflymder dŵr.Mae Offeryn 6537 yn trosglwyddo egni ultrasonic trwy ei gasin epocsi i'r dŵr.Mae gronynnau gwaddod crog, neu swigod nwy bach yn y dŵr yn adlewyrchu rhywfaint o'r ynni ultrasonic a drosglwyddir yn ôl i offeryn derbynnydd ultrasonic Offeryn 6537 sy'n prosesu'r signal derbyn hwn ac yn cyfrifo'r cyflymder dŵr.

 • UOL Serials Open Channel flowmeter

  Llifmeter Sianel Agored Cyfresi UOL

  UOL serials yw di-gyswllt mesurydd llif sianel agored ultrasonic, gydag ardal ddall isel, sensitifrwydd uchel, sefydlogrwydd uchel.Mae'n cynnwys stiliwr ultrasonic a'r gwesteiwr, a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer mesur dyfrhau cadwraeth dŵr, planhigion carthffosiaeth, mentrau ac instituadau o gyfradd llif yr arllwysfeydd carthffosiaeth, carthion trefol a menter gemegol yn rhan o'r mesur llif.

Anfonwch eich neges atom: