Mesuryddion Llif Ultrasonic

20+ Mlynedd o Brofiad Gweithgynhyrchu

Egwyddor Gweithio Cyflymder Ardal

Egwyddor gweithio cyflymder ardal

egwyddor DOF6000

DOF6000mae mesurydd llif sianel agored cyfres yn defnyddio Continuous Mode Doppler.Er mwyn canfod cyflymder dŵr, mae signal ultrasonic yn cael ei drosglwyddo i lif y dŵr ac mae adleisiau (myfyrdodau) a ddychwelir o ronynnau sydd wedi'u hongian yn y llif dŵr yn cael eu derbyn a'u dadansoddi i echdynnu'r shifft Doppler (cyflymder).Mae'r trosglwyddiad yn barhaus ac ar yr un pryd â derbyniad y signal a ddychwelwyd.

Yn ystod cylch mesur mae Ultraflow QSD 6537 yn allyrru signal di-dor ac yn mesur signalau sy'n dychwelyd o wasgarwyr yn unrhyw le ac ym mhobman ar hyd y trawst.Penderfynir ar y rhain i gyflymder cymedrig a all fod yn gysylltiedig â chyflymder llif sianel mewn safleoedd addas.

Mae'r derbynnydd yn yr offeryn yn canfod signalau a adlewyrchir a dadansoddir y signalau hynny gan ddefnyddio technegau prosesu signal digidol.

Mesur Dyfnder Dŵr - Uwchsonig
Ar gyfer mesur dyfnder mae Ultraflow QSD 6537 yn defnyddio Amrediad Amser Hedfan (ToF).Mae hyn yn golygu trosglwyddo byrst o signal uwchsonig i fyny i wyneb y dŵr a mesur yr amser y mae'n ei gymryd i'r adlais o'r wyneb gael ei dderbyn gan yr offeryn.Mae'r pellter (dyfnder dŵr) yn gymesur â'r amser cludo a chyflymder sain mewn dŵr (wedi'i gywiro ar gyfer tymheredd a dwysedd).
Mae uchafswm y mesur dyfnder ultrasonic wedi'i gyfyngu i 5m.

Mesur Dyfnder Dwr – Pwysedd
Efallai y bydd safleoedd lle mae'r dŵr yn cynnwys llawer iawn o falurion neu swigod aer yn anaddas ar gyfer mesur dyfnder ultrasonic.Mae'r safleoedd hyn yn fwy addas ar gyfer defnyddio gwasgedd i bennu dyfnder y dŵr.

Gall mesur dyfnder yn seiliedig ar bwysau hefyd fod yn berthnasol i safleoedd lle na ellir lleoli'r offeryn ar lawr y sianel llif neu na ellir ei osod yn llorweddol.

Mae Ultraflow QSD 6537 wedi'i ffitio â synhwyrydd pwysedd absoliwt 2 far.Mae'r synhwyrydd wedi'i leoli ar wyneb gwaelod yr offeryn ac mae'n defnyddio elfen synhwyro pwysau digidol sy'n digolledu tymheredd.

swyddogaeth synhwyrydd lanry 6537 EN

Lle defnyddir synwyryddion pwysau dyfnder bydd yr amrywiad gwasgedd atmosfferig yn achosi gwallau yn y dyfnder a nodir.Cywirir hyn trwy dynnu'r gwasgedd atmosfferig o'r pwysedd dyfnder mesuredig.Mae angen synhwyrydd pwysau barometrig i wneud hyn.Mae modiwl iawndal pwysau wedi'i gynnwys yn y Gyfrifiannell DOF6000 a fydd wedyn yn gwneud iawn yn awtomatig am yr amrywiadau gwasgedd atmosfferig gan sicrhau mesur dyfnder cywir.Mae hyn yn galluogi Ultraflow QSD 6537 i adrodd am ddyfnder dŵr gwirioneddol (pwysau) yn lle pwysau barometrig ynghyd â phen dŵr.

Tymheredd
Defnyddir synhwyrydd tymheredd cyflwr solet i fesur tymheredd y dŵr.Mae cyflymder sain mewn dŵr a'i ddargludedd yn cael ei effeithio gan dymheredd.Mae'r offeryn yn defnyddio'r tymheredd mesuredig i wneud iawn yn awtomatig am yr amrywiad hwn.

Dargludedd Trydanol (EC)
Mae Ultraflow QSD 6537 wedi'i gyfarparu â'r gallu i fesur dargludedd y dŵr.Defnyddir cyfluniad llinol pedwar electrod i wneud y mesuriad.Mae cerrynt bach yn cael ei basio drwy'r dŵr ac mae'r foltedd a ddatblygir gan y cerrynt hwn yn cael ei fesur.Mae'r offeryn yn defnyddio'r gwerthoedd hyn i gyfrifo'r dargludedd crai heb ei gywiro.


Anfonwch eich neges atom: