Mesuryddion Llif Ultrasonic

20+ Mlynedd o Brofiad Gweithgynhyrchu

Egwyddor Weithredol Doppler

Egwyddor gweithredu Doppler

Mae'rDF6100mae llifmeter cyfres yn gweithredu trwy drosglwyddo sain ultrasonic o'i drawsddygiadur trawsyrru, bydd y sain yn cael ei adlewyrchu gan adlewyrchwyr sonig defnyddiol wedi'u hatal o fewn yr hylif a'u recordio gan y trawsddygiadur sy'n derbyn.Os yw'r adlewyrchyddion sonig yn symud o fewn y llwybr trosglwyddo sain, bydd tonnau sain yn cael eu hadlewyrchu ar amledd a symudir (amledd Doppler) o'r amledd a drosglwyddir.Bydd y newid mewn amledd yn uniongyrchol gysylltiedig â chyflymder y gronyn symudol neu'r swigen.Mae'r newid hwn mewn amledd yn cael ei ddehongli gan yr offeryn a'i drosi i unedau mesur amrywiol wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr.

Rhaid bod rhai gronynnau digon mawr i achosi adlewyrchiad hydredol - gronynnau mwy na 100 micron.

Wrth osod y transducers, rhaid i'r lleoliad gosod fod â digon o hyd pibell syth i fyny'r afon ac i lawr yr afon.Yn gyffredin, mae angen 10D ar yr i fyny'r afon ac i lawr yr afon mae angen hyd pibell syth 5D, lle mae D yn diamedr pibell.

Egwyddor gweithio DF6100-EC

Anfonwch eich neges atom: